Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) встановлює правила використання персональної інформації, одержуваної від користувачів сайту (далі – Користувачі) адміністратором сайту (https://prostomob.com) (далі – Сайт). Ця Політика конфіденційності застосовується до всіх Користувачів Сайту. Всі терміни та визначення, які зустрічаються в тексті цієї Політики тлумачаться відповідно до чинного законодавства України. Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці. Використання Сайту означає, що Користувач беззастережно згодився із цією Політикою і зазначеними умовами обробки інформації. Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо він не згоден з умовами Політики та змушений негайно покинути цей Сайт.

1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Сайт

 1. Сайт збирає, одержує доступ і використовує у визначених з Політикою цілях персональні дані користувачів, технічну та іншу інформацію, пов’язану з Користувачами.
 2. Технічна інформація не є персональними даними. Сайт використовує файли cookies, які дозволяють ідентифікувати Користувача. Файли cookies – це текстові файли, доступні Сайту, для обробки інформації про активність Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач і про час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в настройках браузера, детальніше про те як це зробити, містить документ Повідомлення про використання cookie.
 3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Сайту в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.
 4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Сайту при заповненні форми зворотного зв’язку (Ім’я, e-mail та номер телефону), або при заповненні форми, яка дозволяє Користувачеві коментувати матеріали сайту (Ім’я та e-mail). Обов’язкова для надання Сайту інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
 5. Сайт також може обробляти ті дані, які зроблені загальнодоступними суб’єктом персональних даних або ті, які підлягають опублікуванню або обов’язковому оприлюдненню відповідно до чинного закону України.
 6. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Сайт виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію про себе і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів.

 1. Головна мета Сайту при зборі персональних даних – надання інформаційних, консультаційних послуг Користувачам. Користувачі погоджуються з тим, що Сайт також може використовувати їх персональні дані для:
  • аналізу з метою розширення і вдосконалення Сайту;
  • організації Сайту найбільш зручним для користувачів способом.
  • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
 2. Сайт використовує технічну інформацію знеособлено в цілях, зазначених у пункті 2.1.

3. Умови та способи обробки персональної інформації користувачів і її передача третім особам.

 1. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом надсилання заявки (будь-який письмовий запит, який містить контактні дані).
 2. Обробка персональних даних Користувача означає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.
 3. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
 4. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
 • Користувач висловив згоду на такі дії;
 • Передача уповноваженим органам державної влади України з підстав і в порядку, встановлених законодавством України;
 • З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувачем порушено умови договорів і угод з Сайтом, дана Політика, або документи, які містять умови використання тієї чи іншої послуги;
 • В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

4. Заходи, які застосовуються для захисту персональної інформації Користувача.

Сайт приймає необхідні й достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Вирішення спорів.

 1. Всі можливі суперечки, які випливають з відносин, що регулюються цією Політикою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами Українського права.
 2. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечок є обов’язковим.

6. Додаткові умови.

 1. Сайт має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.
 2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 3. Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.
 4. Якщо Користувач не згоден з новими правилами, які викладенні в цій Політиці, він повинен негайно припини використання цього Сайту.